Scotch® 893 Filament Tape, Clear, 5.3 mil
Scotch® 893 Filament Tape, Clear, 5.3 mil

Item ID: 0094538

Sales Unit: Roll

 

Scotch® 897 Filament Tape, Clear, 6 mil
Scotch® 897 Filament Tape, Clear, 6 mil

Item ID: 0086544

Sales Unit: Roll

 

Scotch® 898 Filament Tape, Clear, 6.6 mil
Scotch® 898 Filament Tape, Clear, 6.6 mil

Item ID: 39800

Sales Unit: Roll

 

Tartan™ 8934 Filament Tape, Clear, 4 mil
Tartan™ 8934 Filament Tape, Clear, 4 mil

Item ID: 86518

Sales Unit: Roll